Het spuitmodel in ConsExpo beschrijft de blootstelling aan niet-vluchtige stoffen uit spuitproducten.

Het spuitmodel is een complex model binnen het software programma ConsExpo, die het gedrag van niet-vluchtige stoffen in de lucht beschrijft als gevolg van het gebruik van een spuittoepassing. Denk bijvoorbeeld aan spuitbussen, flacons, en eau de toilette. Het spuitmodel is gebaseerd op meetexperimenten met een aantal spuittoepassingen waarvan de deeltjesgrootte en verspoten hoeveelheid per tijdseenheid (mass generation rate) zijn bepaald.

Er zijn nieuwe standaardwaarden afgeleid voor het spuitmodel. Deze vervangen de oude standaardwaarden die in de fact sheets staan beschreven.