Factsheets zijn 'levende' documenten waarin informatie over blootstellingparameters van uiteenlopende producten wordt gegeven. Deze parameterwaardes zijn voor het gebruik in ConsExpo afgeleid. Per productgroep zijn factsheets opgesteld.

In de factsheets worden achtergrondinformatie, blootstellingsscenario's en de daarbij behorende standaardwaarden beschreven per productcategorie. De volgende factsheets zijn gemaakt:

Tijdens de ontwikkeling van ConsExpo Web en de update van de Fact Sheet Reinigingsmiddelen zijn verschillende overkoepelende problemen bediscussieerd en geïmplementeerd  die ook relevant zijn voor de andere fact sheets. Aangezien het bijwerken van alle productcategorie Fact Sheets mogelijk meerdere jaren in beslag neemt, hebben we besloten om informatie over de besproken onderwerpen te delen. Daartoe is het document Overarching issues – ConsExpo Web and fact sheets ' opgesteld.

  •