Verschillende internationale wettelijke kaders zijn relevant met betrekking tot de regulering van chemische stoffen in consumenten producten. Het gebruik en de productie van alle stoffen die verwerkt zijn in consumenten producten worden gereguleerd onder REACH.

Consumenten producten zijn onderdeel van ‘verticale’ (namelijk sector-specifieke) en ‘horizontale’ wetgeving (namelijk wetgeving voor de werker, wetgeving voor chemische stoffen en algemene milieu wetgeving). Sommige specifieke producten worden direct gereguleerd door verticale wetgeving zoals biociden, gewasbeschermingsmiddelen, cosmetica, voedsel verpakkingsmaterialen, detergentia en speelgoed. Consumentenproducten die niet onder de specifieke regelgeving vallen, worden gedekt door de “General Product Safety Directive” (Algemene Product Veiligheids richtlijn).