Geaggregeerde blootstelling is de blootstelling aan een enkele chemische stof via meerdere blootstellingsroutes (dermaal, oraal, en inhalatoir) en vanuit verschillende bronnen (bijvoorbeeld verschillende consumentenproducten in combinatie met voeding).

Het RIVM werkt al een aantal jaren aan geaggregeerde blootstelling en heeft verschillende studies uitgevoerd met betrekking tot dit onderwerp. Er is onder andere bestudeerd in welke mate beschikbare computermodellen geschikt zijn voor de evaluatie van geaggregeerde blootstelling aan consumenten producten (Delmaar et al, 2006). Verschillende voorbeelden zijn beschreven om de haalbaarheid en beperkingen van de huidige geaggregeerde risicobeoordelingen te onderzoeken (Wolterink et al, 2009). Verder is er recentelijk een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik en de toepassing van geaggregeerde blootstelling beoordelingen in een aantal internationale wettelijke kaders (Schuur et al, 2009). Op dit moment wordt een CEFIC Raad van de Europese chemische industrie (Raad van de Europese chemische industrie) studie op het RIVM uitgevoerd waarin een raamwerk voor geaggregeerde blootstelling wordt gebouwd (“Bepaling van realistische consumenten blootstelling aan stoffen vanuit meerdere bronnen en uitwerking van mogelijkheden voor validatie van geselecteerde model componenten”). Verder is binnen dit project een voorbeeld van geaggregeerde blootstelling van kinderen aan parabenen uit verschillende bronnen verder uitgewerkt (Gosens et al, in prep pre-expositieprofylaxe (pre-expositieprofylaxe)).

Een overzicht van de referenties zijn samengevoegd in één referentielijst.