Blootstellingfactoren zijn activiteiten en middelen die ons in contact brengen met omgevingsfactoren. Belangrijke blootstellingfactoren zijn bijvoorbeeld consumptie van voedsel en drank, woonomstandigheden, doorgebrachte tijd in bepaalde omgeving, maar ook inhalatie snelheden en gebruik van consumenten producten. Ook activiteiten van mensen dragen bij aan de blootstelling aan stoffen in het milieu. Los van de ConsExpo factsheets zijn er twee grote initiatieven die blootstellingfactoren beschrijven voor zowel de Europese als de Amerikaanse bevolking.

ConsExpo Factsheets

De ConsExpo factsheets geven belangrijke informatie voor een consistente bepaling en beoordeling van de blootstelling aan en de opname van stoffen in consumentenproducten. Standaardwaardes voor blootstellingsfactoren zijn in deze documenten opgenomen.

European Exposure Factors (ExpoFacts) Sourcebook

Het “European Exposure Factors (ExpoFacts, 2007) Sourcebook” is een collectie van statistieken en referenties en bevat data uit 30 verschillende Europese landen: Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Het voornaamste doel is blootstellinganalyse en risico beoordeling voor de omgeving maar het kan ook dienen als databron voor administratie, NGO niet-gouvernementele organisatie (niet-gouvernementele organisatie)’s, en iedereen die geïnteresseerd is in Europese statistieken.

US-EPA United States Environmental Protection Agency (United States Environmental Protection Agency) Exposure Factors Handbook

De US-EPA heeft een samenvatting gemaakt van de beschikbare statische data op verschillende factoren die gebruikt worden in de beoordeling van de humane blootstelling. Deze factoren hebben betrekking op de algemene (Amerikaanse) bevolking en verschillende delen van de bevolking die karakteristieken vertonen die afwijken van de algemene bevolking. Specifieke data voor kinderen zijn opgenomen in de meest recente versie van het rapport. 

US-EPA Consolidated Human Activity Database (CHAD Consolidated human activity database (Consolidated human activity database))

De Amerikaanse “Consolidated Human Activity Database” (CHAD)(2003) bevat data uit bestaande activiteiten studies die zijn verzameld op het niveau van stad, staat en nationaal niveau. CHAD moet worden gezien als een invoerbestand voor blootstelling/opname modellering en/of statistische analyse. CHAD is een database die toegang verleent tot andere humane activiteiten databases met een consistente opzet.

Aanvullende refenties over blootstellingfactoren

Een overzicht van de referenties en websites zijn samengevoegd in één referentielijst.