Waar lopen mensen het virus op? En wat is het effect van vaccineren?  Dit en andere risicofactoren voor COVID-19 onderzoekt het RIVM in het CONTEST onderzoek.

Waarom dit onderzoek?

Inmiddels zijn veel mensen gevaccineerd tegen het coronavirus. Vaccinatie beschermt goed. Toch zijn er mensen die corona krijgen ondanks vaccinatie. Daarnaast zijn er mensen die zich niet laten vaccineren. In dit onderzoek bekijken we het effect van vaccinatie tegen het coronavirus. Ook onderzoeken we waarom sommige mensen toch corona krijgen als ze gevaccineerd zijn. In het CONTEST onderzoek vergelijken we mensen die positief testen op het coronavirus met mensen die negatief testen. We kijken daarbij of en wanneer iemand gevaccineerd is, hoe vaak en met welk vaccin. Ook bekijken we of andere factoren zoals leeftijd, gezinssamenstelling of een onderliggende ziekte invloed heeft op de kans op het oplopen van het coronavirus. Dit doen we aan de hand van een vragenlijstonderzoek.

Het RIVM voert dit onderzoek uit bij personen die de ‘ GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-teststraten’ in Nederland bezoeken. Bezoekt u een GGD-teststraat, bent u 18 jaar of ouder en woont u niet in een zorginstelling, dan kunt u meedoen. U helpt hiermee om het coronavirus onder controle te houden.

CONTEST onderzoek video still

Video Vier vragen over het CONTEST-onderzoek

Wie kan meedoen aan het onderzoek?

Alle personen van 18 jaar of ouder die één van de GGD-teststraten in Nederland bezoeken kunnen meedoen aan dit onderzoek. Mensen die in een zorginstelling wonen en/of mensen die al hun corona testuitslag hebben ontvangen, kunnen niet meedoen.  

Hoe doe je mee aan het onderzoek?

Als mensen een afspraak hebben gemaakt voor een coronatest in één van de teststraten, krijgen ze een bevestiging via de mail. In die mail staat een uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen.
Het is belangrijk dat de vragenlijst wordt ingevuld voordat de testuitslag is ontvangen. 
Het RIVM vraagt daarnaast toestemming om de laboratoriumuitslagen van de coronatest te ontvangen. Op deze manier kunnen de antwoorden op de vragen vergeleken worden tussen mensen die positief getest zijn met die van mensen die negatief getest zijn.

Wat wordt er met de gegevens en resultaten gedaan?

Het RIVM verwerkt de gegevens uit de vragenlijst en de laboratoriumuitslagen van de COVID-19 test. De gegevens zijn niet direct herleidbaar naar een persoon. Het RIVM verwerkt persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier, conform wet- en regelgeving. Hoe het RIVM met uw gegevens omgaat binnen dit onderzoek is te lezen in de privacyverklaring. Daarnaast heeft het RIVM een algemene privacyverklaring. De resultaten van het onderzoek worden door het RIVM meegenomen in de adviezen over de bestrijding van het nieuwe coronavirus. Daarnaast worden de resultaten in een wetenschappelijke publicatie beschreven. 

Vragen?

Lees onze veelgestelde vragen en antwoorden. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn bereikbaar per mail: CONTESTonderzoek@rivm.nl

Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er bij een positieve testuitslag?

Als blijkt dat u het nieuwe coronavirus heeft, neemt de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) contact met u op om u verder te informeren. Zij stellen dan vragen die misschien ook al in de vragenlijst zijn gesteld. De GGD heeft geen toegang tot de antwoorden van de vragenlijst. 

Waarom kunnen mensen die in een zorginstelling wonen niet meedoen?

Mensen in een zorginstelling worden over het algemeen niet via een GGD teststraat getest maar via de huisarts of op locatie. Ook spelen in een zorginstelling andere risicofactoren een rol bij de verspreiding van corona. 

Waarom moet de vragenlijst worden ingevuld voordat de testuitslag is ontvangen?

Het is belangrijk dat deelnemers de vragenlijst zo objectief mogelijk invullen. Als je weet dat je positief of negatief bent getest op het coronavirus vul je de vragenlijst mogelijk anders in. Als je positief bent getest denk je bijvoorbeeld misschien beter na waar je besmet kunt zijn geraakt. 

Ik heb mijn coronatestresultaat al binnen, wat moet ik doen?

Als u de testuitslag van uw coronatest al hebt ontvangen, kunt u helaas niet meedoen aan dit onderzoek. 

De link naar de vragenlijst werkt niet, wat moet ik doen?

De link naar de vragenlijst kunt u vinden in de testafspraak bevestiging e-mail die u hebt ontvangen van de GGD. Door te klikken op de link wordt u geleid naar de website waar u de vragenlijst in kan vullen. Hiervoor heeft u internet nodig, controleer dus of u verbonden bent met een internetverbinding. 

Er wordt gevraagd naar mijn Coronatest Afsprakennummer, waar vind ik dat?

Deze staat in de bevestigingsmail van de testafspraak, onderaan de barcode die bovenaan in de mail staat. 

Waarvoor hebben jullie mijn e-mailadres nodig?

Na het geven van uw toestemming, kunt u uw e-mailadres invullen. Met dit e-mailadres kunnen wij u de komende vijf jaren benaderen voor vervolgonderzoek omtrent het nieuwe coronavirus.

Hoe zit het met de veiligheid?

Het gebruik van persoonsgegevens is wettelijk vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming ( AVG algemene verordening gegevensbescherming (algemene verordening gegevensbescherming) algemene verordening gegevensbescherming ) en de Uitvoeringswet AVG. Het CONTEST onderzoek houdt zich aan alle richtlijnen van de AVG. Wij doen er dus alles aan om uw privacy te waarborgen.

Hoe zit het met de veiligheid van formdesk?

Formdesk is na het incident met Infectieradar uitgebreid getest, en het systeem is veilig bevonden. De kwetsbaarheid die ten grondslag lag aan het incident met Infectieradar kan niet meer voorkomen.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Nadat we uw gegevens uit de vragenlijst hebben gekoppeld met de gegevens van uw testuitslag verwijderen we uw Coronatest Afsprakennummer. De gegevens zijn vervolgens niet direct herleidbaar naar een persoon. Voor deze gegevens geldt een blijvend bewaartermijn. De e-mailadressen worden vijf jaar bewaard.

Ik heb de vragenlijst ingevuld, maar ik wil toch niet deelnemen aan de studie. Kan dit?

Dat kan. Uw ingevulde vragenlijstgegevens kunt u inzien, corrigeren en laten verwijderen zolang de koppeling met de laboratoriumuitslagen van uw coronatest nog niet uitgevoerd is. U kunt hiervoor het document ‘Aanvraagformulier verzoek van betrokkenen’ invullen en naar ons toe sturen . Daarnaast hebben we een kopie van uw legitimatiebewijs nodig. Beide documenten (het formulier en uw legitimatiebewijs) kunt u sturen naar het volgende e-mailadres: CONTESTonderzoek@rivm.nl. Na de koppeling wordt uw Corona Afsprakennummer direct verwijderd en kunnen we uw vragenlijst niet meer terughalen.

Privacy
De gegevens die u op het aanvraagformulier invult, gebruiken wij alleen om uw verzoek af te handelen. Dit doen wij zorgvuldig: na behandeling van uw verzoek worden uw persoonsgegevens uit dit formulier vernietigd. 

Legitimatiebewijs, machtiging en vertegenwoordiging
U kunt alleen een verzoek indienen met betrekking tot uw eigen gegevens. U mag geen verzoek indienen voor iemand anders. Dat is ook de reden dat we u vragen om een legitimatiebewijs. Zo weten we zeker dat u zelf het verzoek indient, en niet iemand anders. Uitzonderingen hierop zijn de machtiging en wettelijke vertegenwoordiging. U kunt iemand machtigen om een verzoek voor u in te dienen.