Inzichten uit de literatuur

Sinds maart 2020 heeft de COVID-19 epidemie grote gevolgen voor de Nederlandse samenleving. Zowel het virus, als de bijkomende maatregelen treffen de hele bevolking. De gevolgen hiervan verschillen voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. In opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) brengt het RIVM in kaart hoe het gaat met thuiswonende ouderen. Om zorgprofessionals niet extra te belasten gebruikte het RIVM hiervoor bestaande informatiebronnen: een kennisintegratie.

Het is belangrijk dat thuiswonende ouderen en hun mantelzorgers zoveel mogelijk naar wens kunnen blijven deel nemen aan het maatschappelijk leven. Het ministerie van VWS heeft in oktober 2020 met relevante veldpartijen een strategie met acht ambities opgesteld om dat te realiseren. Ambities, die gezamenlijk nagestreefd worden.

In februari 2021 verscheen de eerste rapportage over de voortgang.  De tweede rapportage is op 30 juni 2021 verschenen. Hierin staat de voortgang in de periode juni 2020 tot en met maart 2021 centraal.