Nederland is in januari begonnen met het vaccineren van mensen tegen het coronavirus. De komende maanden worden stapsgewijs nieuwe groepen mensen uitgenodigd om zich te laten inenten. Het is belangrijk om te weten of mensen na inenting inderdaad een goede afweer opbouwen tegen het virus. Zo verzamelen we informatie over hoe goed mensen beschermd zijn tegen het virus. Dit wordt onderzocht in het VOCAAL-onderzoek (Vaccinatie van Ouderen tegen het coronavirus en Cellulaire Afweer voor Lange termijn bescherming).  

Om dit te onderzoeken worden mensen uit verschillende leeftijdsgroepen uitgenodigd. We beginnen met mensen van 50 jaar en ouder, die al jaren meedoen aan de Doetinchem Studie. Dit is een studie waarin het RIVM al meer dan 30 jaar de gezondheid van een groep willekeurig gekozen volwassen Nederlanders uit Doetinchem volgt. Binnen de Doetinchem Studie heeft een kleine groep deelnemers eerder meegedaan aan de DAO studie (Doetinchem studie Afweer en Ouder worden). Hierin is naar de rol van veroudering op het afweersysteem onderzocht. Deze deelnemers worden gevraagd mee te doen met het VOCAAL-onderzoek.

In het VOCAAL-onderzoek wordt bekeken hoe de afweerreactie is van mensen van 64 jaar en ouder op de vaccinaties tegen het coronavirus. Waarbij vooral de geheugen afweer van de witte bloedcellen en de afweer in de neus, daar waar het virus binnen komt, wordt meegenomen. Als mensen het geen probleem vinden onderzoeken we bij de start ook de ontlasting. Bacteriën in de darm zijn ook van invloed op de afweer. Dit deel is optioneel, en kan eventueel worden overgeslagen.

De coronavaccinatie beschermt mensen tegen ziekte die wordt veroorzaakt door het SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2-virus. Het is alleen nog niet duidelijk hoe de afweer wordt opgebouwd, hoe lang mensen beschermd zijn en hoe verschillend mensen van dezelfde leeftijd reageren. Dit bestuderen we in het VOCAAL-onderzoek waar mensen uit de Doetinchem Studie aan kunnen meedoen, omdat er veel informatie is over de gezondheid van de deelnemers over lange tijd. 

Hoe werkt het?

Mensen die een uitnodiging ontvangen kunnen zich aanmelden met behulp van de antwoordkaart of via het digitale aanmeldformulier. Vervolgens ontvangen de deelnemers een pakketje thuis met alle materialen. Naast de vraag een toestemmingsformulier te tekenen, wordt er voor de 1e afnames gevraagd zelf wat bloed af te (laten) nemen met een vingerprik, dit wordt een half jaar later nog een keer gevraagd. Op 2 tijdstippen wordt gevraagd naar de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) locatie van de Doetinchemstudie te komen voor een bloedafname. Ook wordt er een sample van het neusvocht en speeksel afgenomen. Het invullen van de vragenlijst en het afnemen van bloed gebeurt op vijf verschillende tijdstippen verspreid over een jaar. De eerste keer is vlak voordat de deelnemers hun eerste coronavaccinatie krijgen. Als deelnemers hun eerste of zelfs tweede vaccinatie al hebben ontvangen kunnen ze later starten. Dat is geen probleem.

Meedoen is alleen mogelijk als mensen zich ook daadwerkelijk laten inenten. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig.

U kunt helaas niet meer meedoen. De inschrijving is gesloten, deelnemers konden zich hiervoor tot 30 juli 2021 aanmelden.