Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzoekt of mensen die eerder Q-koorts hebben gehad een verhoogde kans hebben op het krijgen van COVID-19.

Bij de uitbraak van het coronavirus SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 werden in het voorjaar van 2020 enkele regio’s in Noord-Brabant zwaar getroffen. In deze regio’s kwam van 2007 tot en met 2009 ook vaak Q-koorts voor. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzoekt nu samen met de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Hart voor Brabant, het Nivel en het Jeroen Bosch Ziekenhuis of mensen die Q-koorts hebben (gehad) ook een hogere kans hebben op het krijgen van COVID-19. Ook kijken we of een infectie met COVID-19 mogelijk ernstiger verloopt bij mensen die Q-koorts hebben gehad. Bijvoorbeeld door te kijken of opname in het ziekenhuis of zelfs op de Intensive Care nodig was. 

Vragenlijstonderzoek

In de periode van 2011 tot en met 2013 is door het Jeroen Bosch Ziekenhuis en het RIVM onderzoek gedaan onder mensen die in de periode van 2007 tot en met 2009 een acute Q-koortsinfectie hadden. De mensen die aan dit onderzoek meegedaan hebben en  destijds toestemming gegeven hebben om opnieuw benaderd te worden voor vervolgonderzoek, ontvangen in januari een oproep van het RIVM om een vragenlijst in te vullen. Het RIVM vraagt onder andere of zij het afgelopen jaar gezondheidsklachten hebben gehad die (mogelijk) te maken hebben met COVID-19. Als dat zo is, wordt gevraagd of zij getest zijn, hun huisarts hebben bezocht en/of in het ziekenhuis zijn opgenomen.

Deelname aan het onderzoek

Het is niet mogelijk om je aan te melden voor dit onderzoek. Mensen die in aanmerking komen om mee te doen krijgen een brief van het RIVM. Dat zijn alleen mensen die tussen 2011 en 2013 hebben meegewerkt aan het Q-koortsonderzoek en die destijds aangegeven dat ze opnieuw benaderd mogen worden voor vervolgonderzoek. Deelname is vrijwillig.

Resultaten

Het vragenlijstonderzoek loopt tot en met 5 februari. De gegevens uit het vragenlijstonderzoek gaan we vergelijken met gegevens over de meldingen van mensen met COVID-19 in deze regio in 2020 en 2021. De resultaten verwachten we later dit jaar te publiceren.