In de periode van 18 januari tot en met 7 februari 2022, werden door de hoge aantallen meldingen niet alle positieve testen tijdig aan het RIVM gemeld. De positieve SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)- CoV coronavirus (coronavirus)-2 testuitslagen vanuit de teststraten werden vanuit CoronIT in het HPZone systeem van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en gemeld, zodat bron- en contactonderzoek kon plaatsvinden. Vanuit dat systeem werden de meldingen vervolgens aan het RIVM gemeld. De combinatie van deze procedure en de hoge aantallen positieve testen zorgden voor forse achterstanden. RIVM en GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) hebben daarom vanaf 8 februari voor een andere methodiek gekozen. Door deze inhaalslag meldt het RIVM vandaag een buitengewoon hoog aantal positieve testen. 

Vanaf vandaag 8 februari 2022 worden de positieve SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)- CoV coronavirus (coronavirus)-2 testuitslagen rechtstreeks vanuit CoronIT en het Meldportaal van GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) aan het RIVM gemeld. Het betreft de testuitslagen vanuit de teststraten via CoronIT en de testuitslagen van andere testaanbieders (zoals Testen voor Toegang) en zorginstellingen (zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartsen) die hun positieve SARS-CoV-2 testuitslagen melden in het Meldportaal. Daarmee is de achterstand in de meldingen die bestond sinds 18 januari ingelopen. Meldingen die onderdeel zijn van de bron- en contactonderzoek steekproef en positieve SARS-CoV-2 testuitslagen van zorginstellingen die via zorgmail aan de GGD worden gemeld worden nog wel via HPZone aan het RIVM gemeld.

Om zicht te houden op de epidemie wordt dagelijks via een steekproef bron- en contactonderzoek gedaan volgens BCO bron- en contactonderzoek (bron- en contactonderzoek) fase 3. Daarnaast worden 80-plussers met een positieve testuitslag actief benaderd. Ook meldingen van bijvoorbeeld verpleeghuizen en instellingen worden opgevolgd door de GGD. Informatie die al bij het RIVM bekend is wordt dan aangevuld met informatie uit het BCO onderzoek. Er is dus geen sprake van dubbele meldingen. Via deze steekproef wordt onder andere ook bepaald wat de vaccinatiegraad onder de positief geteste personen is.

Ook wordt vanaf 8 februari GGD meldingsdatum niet meer gebruikt in de open data bestanden die dagelijks beschikbaar komen via COVID-19 dataset (rivm.nl), het dashboard van de Rijksoverheid en in de tabellen en figuren in de wekelijkse epidemiologische update die iedere dinsdag online komt (Weekcijfers coronavirus SARS-CoV-2 | RIVM). In plaats daarvan zal de datum van de positieve testuitslag worden gemeld.