Regelgeving over het gebruik en o.a. de verstrekking aan derden met betrekking tot de gegevens uit het NTR Netherlands Tuberculosis Register (Netherlands Tuberculosis Register). Ook de taken en samenstelling van de registratiecommissie wordt hierin toegelicht.