Standaard Verpleegkundige Anamnese Lijst (VAL), bedoeld voor de begeleiding van patiënten met actieve tuberculose. De VAL is een hulpmiddel om op een bewuste, systematische en doelgerichte manier gegevens te verzamelen ten behoeve van het vaststellen van verpleegproblemen, verpleegkundige diagnoses en de daaruit voortvloeiende verpleegkundige interventies.