In deze richtlijn worden o.a. de diagnostiek van tuberculose bij HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus)-geïnfecteerden, de interacties en de toxiciteit van de gelijktijdige behandeling van de HIV-infectie en tuberculose of latente tuberculose-infectie ( LTBI latente tuberculose infectie (latente tuberculose infectie)) beschreven.