Deze richtlijn geeft een overzicht van wetenschappelijke inzichten met betrekking tot de diagnostiek van LTBI latente tuberculose infectie (latente tuberculose infectie) bij personen die gescreend worden naar aanleiding van een reële kans op blootstelling. Op grond van deze inzichten zijn aanbevelingen opgesteld met betrekking tot de toepassing en de interpretatie van de diagnostische testen.

De richtlijn is bedoeld voor artsen die betrokken zijn bij de diagnostiek van LTBI. Deze richtlijn is niet bedoeld voor de diagnostiek van LTBI voorafgaand aan een behandeling met immuunmodulerende medicatie. Hiervoor wordt verwezen naar de Richtlijn Tuberculosescreening voorafgaand aan immuunsuppressieve medicatie van de Federatie van Medische Specialisten.