Richtlijn van Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie voor de laboratoriumdiagnostiek van tuberculose.