Wat was de aanleiding voor het onderzoek?

Uit eerder onderzoek in Harlingen is gebleken dat eieren van sommige particuliere kippenhouders hogere gehaltes dioxines en PCB polychlorobiphenyls (polychlorobiphenyls)’s bevatten dan eieren die in de winkel te koop zijn. Vermoed werd dat dat niet alleen in Harlingen, maar ook op andere plekken in Nederland het geval zou kunnen zijn.

Hoe is het onderzoek opgezet?

Verspreid over Nederland is aan particulieren die kippen houden, gevraagd of zij ieder een twintigtal eieren wilden inleveren voor onderzoek. Uit meer dan 250 aanmeldingen is een steekproef genomen van 60 deelnemers, verdeeld over verschillende regio’s in Nederland. Elke deelnemer leverde 20 eieren in die zijn samengevoegd tot één mengmonster. Dat is bij het RIKILT onderzocht op dioxines en PCB’s.

Wat heeft het onderzoek uitgewezen?

Het onderzoek laat zien dat eieren van mensen die als hobby kippen houden, verontreinigd kunnen zijn met dioxines en PCB’s. Uit het onderzoek blijkt dat dat in het gehele land het geval kan zijn. Ook is het in lijn met eerder onderzoek in België.

Wat betekent dat voor mijn gezondheid?

Bij de huidige achtergrondblootstelling is er niet direct sprake van een risico voor de gezondheid. Echter, eieren van particuliere kippenhouders kunnen in bepaalde gevallen hoge gehaltes bevatten en in belangrijke mate bijdragen aan de blootstelling aan dioxines en PCB’s. De EU Europese Unie (Europese Unie) streeft ernaar de inname van dioxines en dioxineachtige PCB’s te beperken.