Gerelateerde onderwerpen


  • Bodem

    Hoe houden we de bodem gezond, nu en in de toekomst? De Nederlandse bodem wordt steeds intensiever benut, boven- en ondergronds. Daarnaast hebben we te maken met diverse maatschappelijke opgaven. Klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, achteruitgang van de oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit, duurzame voedselproductie en verontreinigende stoffen stellen hoge eisen aan het beheer van onze bodem. Het RIVM ondersteunt bij deze opgaven met informatie over de leefomgeving.  • Milieugezondheidsrisico's

    Het RIVM ontwikkelt de MGR (Milieu-GezondheidsRisico); een scoringsinstrument dat risico’s van diverse lokale omgevingsfactoren voor milieu en gezondheid in dezelfde eenheid kan uitdrukken.