Het RIVM ontwikkelt de MGR MilieuGezondheidsRisico-tool (MilieuGezondheidsRisico-tool) (Milieu-GezondheidsRisico); een scoringsinstrument dat risico’s van diverse lokale omgevingsfactoren voor milieu en gezondheid in dezelfde eenheid kan uitdrukken.

De MGR MilieuGezondheidsRisico-tool (MilieuGezondheidsRisico-tool) wordt ontwikkeld om afwegingen voor het nemen van maatregelen in de leefomgeving te vergemakkelijken. Het is een zogenaamde integrale indicator voor gezondheidsrisico’s; de MGR geeft het risico op gezondheidseffecten door milieufactoren weer op lokaal niveau. Ook geeft de MGR-score een beeld van de gevolgen van opeenstapeling van omgevingsfactoren.