In deze bijlage van de ‘Samenvatting Samenwerking Houtrookonderzoek’ is aanvullende informatie opgenomen over de methode en resultaten van het onderzoek. Dit ter ondersteuning van hetgeen beschreven in de samenvatting. De bijlage betreft dan ook geen zelfstandige rapportage. Daar waar van toepassing zal verwezen worden naar de onderzoeksvragen die in de samenvatting behandeld worden.

Terug naar onderzoeksresultaten Samenwerking Houtrookonderzoek

Gerelateerde onderwerpen


  • Houtrook en gezondheid

    Door hout te verbranden in een houtkachel, open haard of barbecue komt houtrook vrij. In houtrook zitten verontreinigende stoffen die zo in de lucht terecht komen. Dit is slecht voor de luchtkwaliteit en de gezondheid. De luchtkwaliteit wordt bepaald door hoeveel verontreinigende stoffen er in de lucht zitten. De hoeveelheid verontreinigende stoffen kan sterk verschillen tussen verschillende typen kachels, het gebruikte hout en tussen gebruikers. Mensen kunnen zowel in huis als daarbuiten met houtrook in aanraking komen en overlast ervaren.