In deze bijlage van de ‘Samenvatting Samenwerking Houtrookonderzoek’ is aanvullende informatie opgenomen over de methode en resultaten van het onderzoek. Dit ter ondersteuning van hetgeen beschreven in de samenvatting. De bijlage betreft dan ook geen zelfstandige rapportage. Daar waar van toepassing zal verwezen worden naar de onderzoeksvragen die in de samenvatting behandeld worden.

Terug naar onderzoeksresultaten Samenwerking Houtrookonderzoek