Het RIVM controleert metingen van de uit bedrijf genomen kernenergiecentrale Dodewaard. De contra-expertise onderbouwt de betrouwbaarheid van de analyses die de kernenergiecentrale uitvoert.
In de genomen monsters van ventilatielucht (2014-2019) is de gamma-activiteit en de activiteit van 3H bepaald. Er is door RIVM geen gamma-activiteit, en slechts een zeer geringe 3H activiteit aangetroffen. Hoogstwaarschijnlijk zijn deze minieme 3H sporen afkomstig uit de poriën van het gebouw zelf. Gezien de zeer lage activiteitsconcentraties van 3H in ventilatielucht stemmen de meetresultaten voldoende overeen.
Het document is een samenvoeging van de resultaten van 2014 t/m 2019.

> RIVM webpagina Nucleaire installaties