Deze dataset is gebruikt voor figuur 1 en 2 in het rapport Bepalen drempelwaarde piekbelasters-aanpak 2023
W. van der Maas et al. RIVM rapport 2023-0313.

Zie ook: Onderliggende data rapport advies drempelwaarde piekbelastersaanpak (csv comma separated values (comma separated values))

Meer informatie: Stikstof

Gerelateerde onderwerpen


  • Stikstof

    In Nederland wordt veel stikstof uitgestoten. De meeste stikstof komt op de grond terecht. Dat schaadt het milieu. Stikstof kan de biodiversiteit, de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater en de gezondheid van mensen verslechteren. Daarom is in wetgeving vastgelegd dat de uitstoot van stikstof moet verminderen. Als onafhankelijk kennisinstituut heeft het RIVM een belangrijke rol bij het in kaart brengen van de neerslag van stikstof in kwetsbare natuurgebieden.