Deze dataset is gebruikt voor figuur 1 en 2 in het rapport Bepalen drempelwaarde piekbelasters-aanpak 2023
W. van der Maas et al. RIVM rapport 2023-0313.

Zie ook: Data rapport advies drempelwaarde piekbelastersaanpak (csv comma separated values (comma separated values))

Meer informatie: Stikstof

Gerelateerde onderwerpen