Deze duiding hoort bij het Actueel bericht van 24 februari op de PFAS pagina: Extra duiding over notitie emissie en verspreiding van PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen )(Per- en polyfluoralkylstoffen ) door afvalverbrandingsinstallatie Indaver.