Deze duiding hoort bij het Actueel bericht van 24 februari op de PFAS pagina: Extra duiding over notitie emissie en verspreiding van PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen)(Per- en polyfluoralkylstoffen ) door afvalverbrandingsinstallatie Indaver.

Gerelateerde onderwerpen


  • PFAS

    Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) zijn chemische stoffen die door de mens zijn gemaakt. Zij komen van nature niet in het milieu voor. Voorbeelden van PFAS zijn GenX, PFOA (perfluoroctaanzuur) en PFOS (perfluoroctaansulfonaten). PFAS kunnen een negatief effect hebben op milieu en gezondheid.