Het RIVM heeft berekend hoeveel PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen) er zit in het water van 13 zwemlocaties in de omgeving van chemiefabriek Chemours. 

Meer informatie: PFAS actueel

Gerelateerde onderwerpen


  • PFAS

    Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) zijn chemische stoffen die door de mens zijn gemaakt. Zij komen van nature niet in het milieu voor. Voorbeelden van PFAS zijn GenX, PFOA (perfluoroctaanzuur) en PFOS (perfluoroctaansulfonaten). PFAS kunnen een negatief effect hebben op milieu en gezondheid.