Verontreiniging van het grondwater heeft gevolgen, nu en in de toekomst. In dit document wordt een stroomschema getoond van het verloop van grondwaterstromen naar drinkwaterwinning in Nederland.

Gerelateerde onderwerpen


  • Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit

    Grondwater is water dat in de bodem zit. Het is daar vooral via neerslag in terechtgekomen. Grondwater is een belangrijke bron voor drinkwater. Bovendien is grondwater van grote betekenis voor natuurgebieden en voor een gezond ecosysteem.  • Drinkwater

    Schoon water draagt bij aan een gezond leven. Zo zorgt schoon drinkwater voor een gezond voedingspatroon. In Nederland komt water uit de kraan dat zo schoon is dat u het zonder zorgen kunt drinken. Het RIVM werkt samen met drinkwaterbedrijven en de overheid aan gezond en veilig drinkwater voor iedereen.