Gemiddelde bijdrage (%) van eetmomenten aan inname van micronutriënten van Nederlandse kinderen met leeftijd 2-6 jaar, opgesplitst naar geslacht binnen leeftijd