In het kader van de Wet open overheid (Woo) is om openbaarmaking gevraagd van de informatie die de basis vormde voor de top 100-lijst van ammoniakuitstoters. Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) heeft besloten de data van de lijst met bijbehorende (locatie)gegevens op 9 november 2023 te publiceren. VWS heeft tevens besloten de oorspronkelijke gegevens, dus zonder correcties, te publiceren.

Zie ook de pagina: Stikstof actueel

 

Gerelateerde onderwerpen