In het kader van de Wet open overheid (Woo) is om openbaarmaking gevraagd van de informatie die de basis vormde voor de top 100-lijst van ammoniakuitstoters. Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft besloten de data van de lijst met bijbehorende (locatie)gegevens op 9 november 2023 te publiceren. VWS heeft tevens besloten de oorspronkelijke gegevens, dus zonder correcties, te publiceren.

Zie ook de pagina: Stikstof actueel

 

Gerelateerde onderwerpen


  • Stikstof

    In Nederland wordt veel stikstof uitgestoten. De meeste stikstof komt op de grond terecht. Dat schaadt het milieu. Stikstof kan de biodiversiteit, de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater en de gezondheid van mensen verslechteren. Daarom is in wetgeving vastgelegd dat de uitstoot van stikstof moet verminderen. Als onafhankelijk kennisinstituut heeft het RIVM een belangrijke rol bij het in kaart brengen van de neerslag van stikstof in kwetsbare natuurgebieden.