Het RIVM heeft instrumenten ontwikkeld voor het schatten van vermeden CO2 uitstoot en vermeden grondstofgebruik. Inkoopprofessionals van overheden gebruiken de instrumenten om het inkoopbeleid steeds verder aan te scherpen. Ook helpen de schattingen voor het vergroten van draagvlak voor klimaatneutraal en circulair inkopen.

Dit is de handleiding behorende bij de rekentool productgroep ICT en is bedoeld voor de decentrale overheden die als pilot participeren in de impuls klimaatneutraal en circulair inkopen. De tool is beschikbaar via de website van PIANOo, het expertisecentrum aanbesteden.

In deze handleiding bij de rekentool van de productgroep ICT Informatie- en communicatietechnologie (Informatie- en communicatietechnologie) vindt u uitleg over:

  • Hoe met de rekentool het potentiele effect van een MVI maatschappelijk verantwoord inkopen (maatschappelijk verantwoord inkopen) aanbesteding kan worden berekend tijdens de initiatiefase en welke inkoopgegevens hiervoor nodig zijn.
  • De belangrijkste rekenregels en aannames er aan de berekening ten grondslag liggen.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via mvi@rivm.nl.

Zie ook

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Meten van effecten