Gemeenten, provincies en de rijksoverheid staan voor de taak om de overgang naar een duurzame, circulaire en biobased economie te ondersteunen. Het is belangrijk dat zij zelf het goede voorbeeld geven door maatschappelijk verantwoord in te kopen (MVImaatschappelijk verantwoord inkopen). In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ondersteunt het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu hierbij door te helpen bij het meten wat het effect is van MVI. Hierin werkt het RIVM nauw samen met inkopers, contractmanagers en PIANOo, het expertisecentrum voor aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Met een gezamenlijk inkoopvolume van 73 miljard euro heeft de overheid een krachtig instrument om de eigen CO2carbon dioxide uitstoot te minimaliseren én markten te verduurzamen. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu berekende dat met de overheidsinkoop over 2015 en 2016 in acht productcategorieën een CO2 besparing van circa 5 megaton over de totale looptijd van de contracten wordt gerealiseerd.

Het RIVM helpt overheden om de effecten van maatschappelijk verantwoord inkopen te meten. Effectmetingen helpen het inkoopbeleid steeds opnieuw aan te scherpen. Zo worden de inkopen in iedere beleidscyclus duurzamer. Het meten van effecten wordt met iedere beleidscyclus eenvoudiger, doordat duidelijk is welke data leveranciers hiervoor moeten aanleveren. Zo zorgen effectmetingen voor een vliegwieleffect en komt de duurzame transitie echt op gang.

Tools

Ook helpt het RIVM overheden bij het vinden van instrumenten voor maatschappelijk verantwoord inkopen. Zo heeft RIVM tools op een rij gezet om milieueffecten te duiden. Via we website sustainabilitymethod.com biedt het RIVM binnenkort instrumenten voor maatschappelijk verantwoord inkopen.