Folder Onderzoek naar ziekteverwekkers in de varkenshouderij. In 2024 wordt onderzoek uitgevoerd op bedrijven met vleesvarkens. 

Zie ook pagina: Surveillance zoönotische ziekteverwekkers bij landbouwhuisdieren

 

Gerelateerde onderwerpen


  • Zoönosen

    Zoönosen zijn infecties die van dieren op mensen kunnen worden overgedragen. Voor de bestrijding van zoönosen werkt het RIVM samen met verschillende professionals, onder andere uit de humane en veterinaire sector.