De RIVM Ongevalsorganisatie Straling (OOS) houdt in opdracht van de toezichthouder ANVS de nucleaire situatie in Oekraïne in de gaten. De bevindingen van de OOS zijn opgenomen in meerdere rapportages. De rapportages zijn (deels) technisch van aard en beschrijven naast feitelijke gebeurtenissen ook  mogelijke gebeurtenissen. Sommige gebeurtenissen hebben dus niet plaatsgevonden, maar zijn geanalyseerd om beeld te krijgen van de mogelijke risico’s.
De rapportages van de OOS zijn gericht aan stralingsdeskundigen van de ANVS. De ANVS informeert en adviseert departementen op basis van deze rapportages.
Hier kunt u de OOS rapportage van 26 februari 2022 downloaden. Voor verdere toelichting is er een leeswijzer beschikbaar.

Meer informatie