Dit overzicht hoort bij het artikel Het effect van inhaalvaccinaties op de vaccinatiegraad in het Infectieziekten Bulletin 06 2024.

Landelijk overzicht inhaalvaccinaties                     
Op verzoek van een aantal JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)-organisaties is in dit bestand een overzicht gemaakt van zogenaamde 'inhaalvaccinaties'. We hebben hiervoor de reguliere vaccinatiegraad MET leeftijdsgrens vergeleken met de vaccinatiegraad ZONDER leeftijdsgrens.                    
                    
Landelijk Overzicht                    
De cijfers PER GEMEENTE (op alfabetische volgorde) treft u aan op de volgende werkbladen.                    
Vaccinatiegraad nu =  Vaccinatiegraad ZONDER leeftijdsgrens (situatie op 3 maart 2022)            
Vaccinatiegraad toen =  Vaccinatiegraad MET leeftijdsgrens zoals destijds in het jaarlijkse rapport gepresenteerd op leeftijd 2, 10 of 14 jaar            
Verschil =  Vaccinatiegraad nu MIN vaccinatiegraad toen    

Gerelateerde onderwerpen


  • Infectieziekten Bulletin

    Het Infectieziekten Bulletin is een digitaal maandblad dat de kwaliteit van de infectieziektebestrijding wil bevorderen. Het houdt professionals op het gebied van de infectieziektebestrijding op een laagdrempelige, maar wetenschappelijk verantwoorde wijze op de hoogte van (achtergronden bij) relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen. Een belangrijk deel van de publicaties is toegespitst op de praktijk.