Sinds 2004 berekent het RIVM het aantal benodigde ambulances in het referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg, kortweg het referentiekader s&b genoemd. Dit referentiekader is een model voor de capaciteit van de ‘rijdende dienst’ van de Nederlandse ambulancezorg en berekent het aantal benodigde ambulances om aan de vraag naar ambulancezorg te voldoen. Het referentiekader s&b wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van productiecijfers van de ambulancezorg van het voorgaande jaar. In dit verslag staat de actualisatie in 2023 beschreven, op basis van productiegegevens over het jaar 2022.

Het rapport van 2023 is beknopter dan de voorgaande jaren. Daarom is een achtergronddocument toegevoegd met extra tabellen en figuren die voorheen wel in de rapportage stonden.

Meer informatie: Ambulancezorg

Gerelateerde onderwerpen


  • Zorg

    Het RIVM wil eraan bijdragen dat mensen langer en gezonder leven en aan de samenleving kunnen deelnemen. Hierbij kijkt het RIVM steeds meer vanuit een breed perspectief naar gezondheid. Daarbij kijken we hoe preventie, zorg en ondersteuning in samenhang kunnen worden georganiseerd. Het RIVM brengt de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van het zorgsysteem in Nederland in kaart en biedt handvatten voor preventie.