Het Radiologisch en Gezondheidskundig Expertise Netwerk (RGEN Radiologisch en Gezondheidskundig Expertise Netwerk (Radiologisch en Gezondheidskundig Expertise Netwerk)) houdt in opdracht van de toezichthouder ANVS de nucleaire situatie in Oekraïne in de gaten. De bevindingen van het RGEN zijn opgenomen in meerdere rapportages. De rapportages zijn (deels) technisch van aard en beschrijven naast feitelijke gebeurtenissen ook  mogelijke gebeurtenissen. Sommige gebeurtenissen hebben dus niet plaatsgevonden, maar zijn geanalyseerd om beeld te krijgen van de mogelijke risico’s.
De RGEN rapportages zijn gericht aan deskundigen van het Front office van het Crisis Expert Team straling en nucleair (CETsn). Het CETsn Front office informeert en adviseert departementen op basis van deze rapportages.
Hier kunt u de RGEN rapportage van 4 maart 2022 nr 3 downloaden. Voor verdere toelichting is er een leeswijzer beschikbaar.

Meer informatie