De RIVM PEQ-omrekentool is oorspronkelijk opgesteld door Rijkswaterstaat (WVL Rijkswaterstaat Water Verkeer en Leefomgeving (Rijkswaterstaat Water Verkeer en Leefomgeving)). In opdracht van Waterschap Rivierenland heeft het RIVM deze tool doorontwikkeld. Momenteel is de tool te gebruiken bij de berekening en toetsing van PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen) mengsels in drinkwater, zwemwater, irrigatiewater en oppervlaktewater (visconsumptie).

Let op: het is belangrijk om de tool te gebruiken in Microsoft 365 (Office) Excel. Eerdere versies kunnen tot onjuiste uitkomsten leiden.

Zie : PFAS in oppervlaktewater

 

Gerelateerde onderwerpen


  • PFAS

    Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) zijn chemische stoffen die door de mens zijn gemaakt. Zij komen van nature niet in het milieu voor. Voorbeelden van PFAS zijn GenX, PFOA (perfluoroctaanzuur) en PFOS (perfluoroctaansulfonaten). PFAS kunnen een negatief effect hebben op milieu en gezondheid.