Wetenschappelijk onderzoek heeft bevestigd dat houtrook leidt tot gezondheidsklachten. Inademen van houtrook kan vooral leiden tot kortademigheid in rust en extra medicijngebruik. Er is geen eenduidig bewijs gevonden voor aantasting van de longfunctie. Dat concluderen onderzoekers van RIVM, TNO, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Amsterdam en Universiteit Utrecht. 

 

Terug naar Onderzoeksresultaten Samenwerking Houtrookonderzoek