Gerelateerde onderwerpen


  • Bodem

    Hoe houden we de bodem gezond, nu en in de toekomst? De Nederlandse bodem wordt steeds intensiever benut, boven- en ondergronds. Daarnaast hebben we te maken met diverse maatschappelijke opgaven. Klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, achteruitgang van de oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit, duurzame voedselproductie en verontreinigende stoffen stellen hoge eisen aan het beheer van onze bodem. Het RIVM ondersteunt bij deze opgaven met informatie over de leefomgeving.  • Milieugezondheidsrisico's

    Het RIVM ontwikkelt de MGR (Milieu-GezondheidsRisico); een scoringsinstrument dat risico’s van diverse lokale omgevingsfactoren voor milieu en gezondheid in dezelfde eenheid kan uitdrukken.  • Risico's van bodemverontreiniging

    Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ontwikkelt methoden, modellen en instrumenten voor de risicobeoordeling van verontreinigde locaties. Risicobeoordeling is nodig om te beslissen over maatregelen om de milieukwaliteit te verbeteren voor mens en ecosysteem. Voorbeelden zijn het beheren van licht verontreinigde bodem en saneringsbeslissingen bij bodemverontreiniging.