De commissie risicobeoordeling nieuwe drugs voert risicoschattingen uit aan nieuwe drugs.

De commissie risicobeoordeling nieuwe drugs heeft vier taken:

 1. Het ondersteunen van het CAMCoordination Centre for Assessment and Monitoring of New Drugs
 2. Zo breed mogelijk informatie uitwisselen betreffende trends in drugs en drugsgebruik
 3. Het op onafhankelijke, slagvaardige en multidisciplinaire wijze uitvoeren van risicobeoordelingen van nieuwe drugs
 4. Toetsing en evaluatie van de risicobeoordelingsprocedure.

De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties die deskundig zijn op het gebied van drugs, drugsgebruik en drugsverslaving, en vertegenwoordigers van de ministeries van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie (zie netwerk CAM (PDFPortable Document Format, 17Kb)). Op dit moment maken deskundigen van de volgende organisaties deel uit van de commissie:

 • Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZInspectie voor de Gezondheidszorg)
 • Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (NVWANederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)
 • Korps Landelijke Politiediensten (KLPDkorps landelijke politiediensten) Unit Zuid-Nederland (Synthetische Drugs)
 • Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam (GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam)
 • Tactus Verslavingszorg
 • SolutionS Center
 • Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit van Amsterdam
 • Trimbos-instituut
 • Landelijk Parket van het ministerie van Veiligheid&Justitie
 • Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMSDrugs Informatie en Monitoring Systeem) van het Trimbos-instituut
 • Nederlands Forensisch Instituut (NFINederlands Forensisch Instituut)
 • Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVICNational Poisons Informations Centre)

Daarnaast hebben beleidsambtenaren van het ministerie van VWS en van het ministerie van Veiligheid&Justitie zitting in de commissie en is de coördinator van het CAM de secretaris.

De risicobeoordelingscommissie komt minimaal drie keer per jaar bijeen. Dit met het oog op een constante uitwisseling van informatie over nieuwe trends. Daarnaast komt de commissie ook bijeen bij ernstige signalen over nieuwe drugs of als het ministerie van VWS om een risicobeoordeling vraagt.

De commissie is formeel ingesteld via een Ministerieel besluit (zie ook wijzigingsbesluit).