De commissie risicobeoordeling nieuwe drugs voert risicobeoordelingen uit aan nieuwe drugs.

De commissie risicobeoordeling nieuwe drugs heeft vier taken:

 1. Het ondersteunen van het CAM Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs)
 2. Zo breed mogelijk informatie uitwisselen betreffende trends in drugs en drugsgebruik
 3. Het op onafhankelijke, slagvaardige en multidisciplinaire wijze uitvoeren van risicobeoordelingen van nieuwe drugs
 4. Toetsing en evaluatie van de risicobeoordelingsprocedure.

De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties die deskundig zijn op het gebied van drugs, drugsgebruik en drugsverslaving, en vertegenwoordigers van de ministeries van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en van Justitie en Veiligheid  (zie netwerk CAM).  De coördinator van het CAM heeft de rol van secretaris. Op dit moment maken deskundigen van de volgende organisaties deel uit van de commissie:

 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ )
 • Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (NVWA)
 • Landelijke eenheid van de Nationale Politie
 • Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam (GGD Amsterdam)
 • Tactus Verslavingszorg
 • Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit van Amsterdam
 • Trimbos-instituut
 • Landelijk Parket van het ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) van het Trimbos-instituut
 • Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
 • Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)
 • College tot Beoordeling van Geneesmiddelen
 • Hogeschool van Amsterdam, Urban Management
 • Novadic-Kentron

De risicobeoordelingscommissie komt minimaal drie keer per jaar bijeen. Dit met het oog op een constante uitwisseling van informatie over nieuwe trends. Daarnaast komt de commissie ook bijeen bij ernstige signalen over nieuwe drugs of als het ministerie van VWS om een risicobeoordeling vraagt.

Netwerk CAM

Via het nationaal Focal Point maakt het CAM ook deel uit van het Europese Early Warning System voor nieuwe psychoactieve stoffen (zie Netwerk CAM). Het CAM is formeel ingesteld via een Ministeriële regeling (Staatscourant 12 januari 2000 en wijzigingsbesluit). Het CAM is in januari 1999 operationeel geworden en sinds januari 2006 bij het RIVM ondergebracht. Vóór 2006 was het ondergebracht bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De directie Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie (VGP) van het ministerie van VWS is de verantwoordelijke beleidsdirectie van het CAM.