Een quick scan heeft als doel dat in korte tijd de beschikbare informatie over een nieuwe drug of een nieuwe trend gecompileerd wordt. Een quick scan wordt vaak uitgevoerd wanneer de informatie nog te fragmentarisch is om een goede afweging te kunnen maken of beleidsmaatregelen nodig zijn. Ook kan een quick scan nodig zijn om een een besluit tot een risicobeoordeling te onderbouwen. Een quick scan kan zich beperken tot het verzamelen van de voorhanden zijnde informatie, maar kan ook, ondersteund door de Risicobeoordelingscommissie of een ad hoc deskundigencommissie, aanbevelingen voor beleidsmaatregelen bevatten.