Natuur kan een direct effect hebben op de gezondheid van mensen. Uit wetenschappelijke literatuur is bekend wat werkt en wat waarschijnlijk werkt. De praktijkvoorbeelden dienen ter inspiratie. 

Wat werkt?

  • Planten dragen bij aan stressverlichting en positieve emoties. 
  • Ook posters van planten of andere natuurafbeeldingen dragen bij aan stressverlaging en meer tevredenheid bij patiënten en werknemers in de zorg. 
  • Een groene omgeving heeft positieve effecten voor werknemers, omdat het onder meer bijdraagt aan het herstel van een stressvolle werkomgeving. Daarbij gaat het om natuur in de directe omgeving van de zorginstelling, zoals een tuin, dakterras of bos. 

Lees het volledige Wat werkt dossier Natuur.

Praktijkvoorbeelden

Wijerode: Healing environment in één gebouw zorgt voor rust en ruimte