Berirab is een humaan rabiës immunoglobuline. Het geneesmiddel wordt toegediend aan personen waarvan het vermoeden bestaat dat zij zijn besmet met rabiës (hondsdolheid).

  • Leverancier en registratiehouder: CSL Behring GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), Duitsland
  • Registratie nummer: Berirab is in Nederland niet geregistreerd.

Het RIVM heeft van de minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) een ontheffing ontvangen op art. 40 van de Geneesmiddelenwet en mag dit product daarmee invoeren en ter hand stellen. Bij levering van het product wordt hierover door het RIVM informatie meegestuurd. Overigens is Berirab in Duitsland geregistreerd onder registratienummer 107a/89.

Verpakkingsvormen

Berirab 2 ml

Doosje met bijsluiter Berirab 2ml

 

Een verpakking Berirab bevat een voorgevulde, kleurloze spuit met een ready to use injectievloeistof voor intramusculaire toediening (2 ml) en een veiligheidsnaald. 1 ml Berirab bevat minimaal 150 IU rabiës antilichamen. Toediening aan de patiënt gebeurt op basis van het lichaamsgewicht van de patiënt.

Bewaarcondities
Berirab moet bewaard worden tussen +2°C en +8°C en mag absoluut niet bevriezen! Het product moet in de originele verpakking worden bewaard, onder andere om het te beschermen tegen licht. Na aanbreken van de spuit, moet het product direct gebruikt worden. Indien Berirab niet bij de juiste temperatuur bewaard is, kunt u voor advies contact opnemen met onze afdeling DVP Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's) Centraal is tijdens kantoortijden bereikbaar op telefoonnummer 088 - 689 7520 en buiten kantoortijden via de achterwacht van de LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding), telefoonnummer 088 689 7000 (vragen naar de dienstdoende achterwacht, optie 1).

Bijwerkingen
Bijwerkingen van dit product moeten gemeld worden aan het RIVM, Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (DVP) via bijwerking.niet.geregistreerd.product@rivm.nl. Hiertoe dient dit CIOMS-formulier gebruikt te worden.

Overige informatie
Berirab wordt doorRIVM-DVP alleen uitgeleverd in het geval van een calamiteit, wat in dit geval wil zeggen dat er sprake is van een persoon die mogelijk is blootgesteld aan rabiës. RIVM-DVP Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's) levert Berirab alleen uit op verzoek en advies van RIVM-LCI. Het is dus voor zorginstellingen niet mogelijk om zelf Berirab bij RIVM-DVP te bestellen, zonder tussenkomst van RIVM-LCI. RIVM-LCI is te bereiken via 030-2747000. De LCI-richtlijn met betrekking tot rabiës kunt u vinden op https://lci.rivm.nl/richtlijnen/rabies#profylaxe-behandeling.