Vaccins voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVPRijksvaccinatie programma) en  voor het Nationaal Programma Grieppreventie (NPGNationaal Programma Grieppreventie)

DVPDienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's koopt diverse farmaceutische producten in. Voor het Rijksvaccinatieprogramma en het Nationaal Programma Grieppreventie gaat het om alle vaccins tegen de infectieziekten waartegen deze vaccinatieprogramma’s beschermen. De vaccins zijn allen in Nederland geregistreerd.

 

Producten voor de Neonatale Hielprikscreening (NHSneonatale hielprikscreening) en de Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (PSIEPrenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie )

  • Hielpriksets- en -devices om de hielprikscreening uit te kunnen voeren.
  • AntiD voor zwangere vrouwen wanneer zij Rhesus negatief zijn.

Producten voor het calamiteitenprogramma

  • Vaccins, immunoglobulinen, antitoxinen en antivirale middelen ter voorkoming of beperking van de symptomen van ernstige infectieziekten zoals rabiës, botulisme of difterie.
  • Antigif tegen de gevolgen van beten of steken van giftige slangen, schorpioenen, spinnen en vissen.
  • Antidota, voor de behandeling van bepaalde vergiftigingen.

Sommige producten uit het calamiteitenprogramma zijn moeilijk verkrijgbaar. Het gaat hierbij om producten voor incidenteel gebruik. Het gaat hier vaak om niet in Nederland geregistreerde geneesmiddelen. Voor deze niet geregistreerde producten heeft het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu van de Minister van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een ontheffing op artikel 40 van de Geneesmiddelenwet ontvangen. Dat gedeelte in de Wet verbiedt het om producten in te kopen, op voorraad te hebben en te verhandelen die niet in Nederland geregistreerd zijn. Dankzij de ontheffing van het RIVM mag DVP deze producten met toestemming van de Minister toch uitleveren.

Moeilijk verkrijgbare producten voor bestrijding tuberculose (kritische producten)

  • BCGBacille Calmette Guérin-vaccin en Tuberculine PPD (Mantouxtest). Deze producten worden door het RIVM ingekocht en uitgeleverd aan farmaceutische groothandels.