Vaccins voor het Rijksvaccinatieprogramma ( RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma)), voor het Nationaal Programma Grieppreventie ( NPG Nationaal Programma Grieppreventie (Nationaal Programma Grieppreventie)) en het Nationaal Programma Pneumokokken Vaccin (NPPVNationaal Programma Pneumokokken Vaccin)

DVP Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's) koopt diverse farmaceutische producten in. Voor het Rijksvaccinatieprogramma, het Nationaal Programma Grieppreventie en het Nationaal Programma Pneumokokken Vaccin gaat het om alle vaccins tegen de infectieziekten waartegen deze vaccinatieprogramma’s beschermen. De vaccins zijn alle in Nederland geregistreerd.

 

Producten voor de Neonatale Hielprikscreening ( NHS neonatale hielprikscreening (neonatale hielprikscreening)) en de Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie ( PSIE Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie))

  • Hielpriksets- en -devices om de hielprikscreening uit te kunnen voeren.
  • AntiD voor zwangere vrouwen wanneer zij Rhesus negatief zijn.

Producten voor het calamiteitenprogramma

  • Vaccins, immunoglobulinen, antitoxinen en antivirale middelen ter voorkoming of beperking van de symptomen van ernstige infectieziekten zoals rabiës, botulisme of difterie.
  • Antigif tegen de gevolgen van beten of steken van giftige slangen, schorpioenen, spinnen en vissen.
  • Antidota, voor de behandeling van bepaalde vergiftigingen.

Sommige producten uit het calamiteitenprogramma zijn moeilijk verkrijgbaar. Het gaat hierbij om producten voor incidenteel gebruik. Het gaat hier vaak om niet in Nederland geregistreerde geneesmiddelen. Voor deze niet geregistreerde producten heeft het RIVM van de Minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) een ontheffing op artikel 40 van de Geneesmiddelenwet ontvangen. Dat gedeelte in de Wet verbiedt het om producten in te kopen, op voorraad te hebben en te verhandelen die niet in Nederland geregistreerd zijn. Dankzij de ontheffing van het RIVM mag DVP deze producten met toestemming van de Minister toch uitleveren.

Moeilijk verkrijgbare producten voor bestrijding tuberculose (kritische producten)

  • BCG Bacille Calmette Guérin (Bacille Calmette Guérin)-vaccin en Tuberculine PPD (Mantouxtest). Deze producten worden door het RIVM ingekocht en uitgeleverd aan farmaceutische groothandels.