Berirab is een humaan rabiës immunoglobuline. Het geneesmiddel wordt toegediend aan personen waarvan het vermoeden bestaat dat zij zijn besmet met rabiës (hondsdolheid).

Productinformatie Berirab (rabiës immunoglobuline)
Productinformatie
Berirab 2 ml

Berirab 5 ml