illustratie met mensen in de zorg

De E-healthmonitor volgt de ontwikkeling van e-health (ook vaak digitale zorg genoemd) in de zorg. Elk jaar worden cijfers verzameld over het gebruik en ervaringen van zorggebruikers en zorgverleners. Ook is er aandacht voor wat er áchter de cijfers zit, door met zorgverleners en zorggebruikers in gesprek te gaan over stimulerende en belemmerende factoren voor digitale zorg. De bevindingen worden gedeeld en besproken met betrokken partijen.

Doel

Het doel van de E-healthmonitor is om overzicht te krijgen van het digitale zorgaanbod en -gebruik nu en de ontwikkelingen in de tijd. Daarnaast geeft de monitor inzicht in de rol van digitale zorg bij een aantal maatschappelijke uitdagingen. Hiermee komt er antwoord op de vraag: Waar staat de zorg van de toekomst en hoe stimuleren en behouden we kwalitatief goede zorg met behulp van digitale applicaties?

Bij de monitor staan 7 maatschappelijke uitdagingen centraal:

icoon: afbeelding van puzzelstukje wat in elkaar past symbool voor organiseerbaarheid van zorg

Organiseerbaarheid van zorg

 

icoon afbeelding van vinkje te gebruiken bij e-health

Kwaliteit van zorg

 

Icoon: afbeelding van persoon achter een pc scherm (e-health)

Regie van de patient

 

Icoon: afbeelding van persoon met het hart in de hand (preventie)

Preventie

 

Icoon met drie zorgmedewerkers afgebeeld e-health


Arbeidsmarktuitdagingen

 

icoon: afbeelding van papier en een smartphone (randvoorwaarden)

Randvoorwaarden

 

Icoon afbeelding van (wereld)bol met verbindingslijnen en knooppunten wat omgevingsfactoren moet symboliseren in e-health

Omgevingsfactoren

 

 

Onderzoeksmethode

Binnen de E-healthmonitor worden verschillende onderzoeksmethoden gecombineerd.  Met kwantitatieve methoden, zoals vragenlijsten en databronnen, worden elk jaar cijfers over het digitale zorggebruik en ervaringen van zorggebruikers en -verleners verzameld.  Daarnaast wordt met kwalitatief onderzoek, zoals focusgroepen en interviews, onderzoek gedaan naar de stimulerende en belemmerende zaken achter de cijfers. Zorggebruikers en -verleners worden hierbij gevraagd om hun ervaringen te delen. 

In 2021 zijn vragenlijsten afgenomen onder zorggebruikers, mensen met een chronische ziekte, verpleegkundigen en verzorgenden en artsen. Het verzamelen van gegevens vond plaats tussen maart en juli 2021 en de vragen ging over de afgelopen twaalf maanden.

Om inzicht te krijgen in welke factoren de inzet van digitale zorg belemmeren of stimuleren, zijn er in het najaar van 2021 focusgroepen georganiseerd. Hiervoor zijn bestuurders, managers en beleidsmedewerkers uit drie gebieden uitgenodigd: ziekenhuiszorg, thuiszorg en geestelijke gezondheidszorg (ggz geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg)). In een vierde focusgroep hebben (beroeps)verenigingen in de eerstelijnszorg, patiëntvertegenwoordigers en zorgverzekeraars de resultaten besproken.

Het onderzoek van 2021 staat beschreven in twee rapporten:

​​​​​​​In deze rapporten zijn de belangrijkste bevindingen gepresenteerd. In de bijlagen (Publicaties) is per bevraagd panel een overzicht te zien van alle verzamelde data. 

Samenwerking         

De E-healthmonitor wordt uitgevoerd door het RIVM, samen met het Nivel en het National eHealth Living Lab (NeLL). Binnen het E-healthmonitor project worden ook twee promotieonderzoeken uitgevoerd met aandacht voor verdieping op de volgende thema’s: digitale zorg voor kankerpatiënten in Nederland en het effect van digitale zorg op gezondheidsverschillen. De twee promovendi maken deel uit van het onderzoeksteam. Dit team wordt ondersteund door een klankbordgroep van belangrijke partijen op het gebied van e-health.