illustratie met mensen in de zorg

De E-healthmonitor volgt de ontwikkeling van e-health (ook vaak digitale zorg genoemd) in de zorg. Elk jaar worden cijfers verzameld over het gebruik en ervaringen van zorggebruikers en zorgverleners. Ook is er aandacht voor wat er áchter de cijfers zit, door met zorgverleners en zorggebruikers in gesprek te gaan over stimulerende en belemmerende factoren voor digitale zorg. De bevindingen worden gedeeld en besproken met betrokken partijen.

Doel

Het doel van de E-healthmonitor is om overzicht te krijgen van het digitale zorgaanbod en -gebruik nu en de ontwikkelingen in de tijd. Daarnaast geeft de monitor inzicht in de rol van digitale zorg bij een aantal maatschappelijke uitdagingen. Hiermee komt er antwoord op de vraag: Waar staat de zorg van de toekomst en hoe stimuleren en behouden we kwalitatief goede zorg met behulp van digitale applicaties?

Bij de monitor staan 7 maatschappelijke uitdagingen centraal:

icoon: afbeelding van puzzelstukje wat in elkaar past symbool voor organiseerbaarheid van zorg

Organiseerbaarheid van zorg

 

icoon afbeelding van vinkje te gebruiken bij e-health

Kwaliteit van zorg

 

Icoon: afbeelding van persoon achter een pc scherm (e-health)

Regie van de patient

 

Icoon: afbeelding van persoon met het hart in de hand (preventie)

Preventie

 

Icoon met drie zorgmedewerkers afgebeeld e-health


Arbeidsmarktuitdagingen

 

icoon: afbeelding van papier en een smartphone (randvoorwaarden)

Randvoorwaarden

 

Icoon afbeelding van (wereld)bol met verbindingslijnen en knooppunten wat omgevingsfactoren moet symboliseren in e-health

Omgevingsfactoren

 

 

Onderzoeksmethode

Binnen de E-healthmonitor worden verschillende onderzoeksmethoden gecombineerd.  Met kwantitatieve methoden, zoals vragenlijsten en databronnen, worden elk jaar cijfers over het digitale zorggebruik en ervaringen van zorggebruikers en -verleners verzameld.  Daarnaast wordt met kwalitatief onderzoek, zoals focusgroepen en interviews, onderzoek gedaan naar de stimulerende en belemmerende zaken achter de cijfers. Zorggebruikers en -verleners worden hierbij gevraagd om hun ervaringen te delen. 

Het onderzoek van 2022 staat beschreven in drie rapporten. Hieronder staat per rapport de onderzoeksmethode beschreven. 

  1. Stand van zaken digitale zorg: In 2022 zijn vragenlijsten afgenomen bij een panel verpleegkundigen en verzorgenden en een panel van artsen. Het verzamelen van gegevens vond plaats tussen mei en augustus 2022 en de vragen ging over de afgelopen twaalf maanden. 
  2. In gesprek met zorgprofessionals en zorggebruikers over de rol van digitale middelen in het verbeteren van de zorg: Om inzicht te krijgen in hoe zorgpaden en zorgprocessen kunnen worden aangepast zodat digitale zorg onderdeel wordt van het reguliere zorgaanbod zijn in mei en juni van 2022 29 interviews en vier focusgroepen gehouden met zorgaanbieders, patiënten en mantelzorgers. 
  3. Hulp bij digitale zorg vanuit de bibliotheek als onderdeel van het sociaal domein: Onderzoek naar de behoefte aan ondersteuning in het gebruik van digitale zorg. Hiervoor zijn in april tot en met juni 2022 twintig interviews gehouden met (vooral) ouderen en mensen met een lage sociaaleconomische positie en met veertien docenten werkzaam in de bibliotheek.

In deze rapporten zijn de belangrijkste bevindingen gepresenteerd. In de bijlagen (Publicaties) is per bevraagd panel een overzicht te zien van alle verzamelde data. 

Samenwerking         

De E-healthmonitor wordt uitgevoerd door het RIVM, samen met het Nivel en het National eHealth Living Lab (NeLL). Binnen het E-healthmonitor project worden ook twee promotieonderzoeken uitgevoerd met aandacht voor verdieping op de volgende thema’s: digitale zorg voor kankerpatiënten in Nederland en het effect van digitale zorg op gezondheidsverschillen. De twee promovendi maken deel uit van het onderzoeksteam. Dit team wordt ondersteund door een klankbordgroep van belangrijke partijen op het gebied van e-health.