Regelmatig zijn er in het nieuws berichten over gevaarlijke, exotische spinnen die in Nederland en/of de ons omringende landen opduiken.

Tegenwoordig kunnen spinnen zich gemakkelijk over de verschillende continenten verspreiden, bv. via (zee-) containertransporten (o.a. in bananentransport) en via vliegtuigen (in bagage).

Tot op heden heeft het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum ( NVIC Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (UMC Utrecht) (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (UMC Utrecht))) geen meldingen ontvangen van mensen die in Nederland gebeten zijn door exotische spinnen. De hier vermelde informatie heeft een informatief karakter maar van een daadwerkelijke "spinnenplaag" lijkt geen sprake te zijn. Indien men niettemin meent door een exotische spin gebeten te zijn, is het verstandig contact op te nemen met de eigen huisarts. Artsen kunnen bij het NVIC aanvullende informatie krijgen over de mogelijke effecten na een spinnenbeet en de in te stellen behandeling.

Om welke exotische spinnen gaat het in het algemeen en welke effecten kunnen ze veroorzaken?