Het RIVM maakt jaarlijks kaarten met grootschalige concentraties en deposities in Nederland voor het achterliggend jaar en voor een aantal toekomstige jaren. De data achter de concentratiekaarten voor de toekomstige jaren zijn hier te downloaden.

De gegevens zijn per stof en jaar opgenomen in een zip-file. Elke zip-file bevat tevens een "Readme-bestand" met een beschrijving van de data. Het betreft hier de prognoses uit de GCN Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (Grootschalige Concentratiekaarten Nederland)-rapportage 2023. Prognoses uit eerdere GCN-rapportages zijn niet beschikbaar.

Concentratiekaartgegevens voor toekomstige jaren
 

Stof

2025

2030

Ammoniak (NH3)

nh3_20252)

nh3_20302)

Elementair koolstof (EC

ec_2025

ec_2030

Fijn stof (PM10)

pm10_2025

pm10_2030

Fijn stof (PM2.5)

pm25_2025

pm25_2030

Ozon (O3) 

o3_20251)

o3_20301)

Stikstofdioxide (NO2)

no2_2025

no2_2030

Stikstofoxiden (NOx)

nox_2025

nox_2030

Zwaveldioxide (SO2)

so2_2025

so2_2030

1) De kaarten van ozon zijn bedoeld voor het gebruik in lokale modellen. De ozonkaarten voor 2025-2030 zijn niet geschikt om een getrouw beeld te geven van de toekomstige luchtkwaliteit met betrekking tot ozon.
2) Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het RIVM in 2022 een lijst samengesteld met de 100 grootste ammoniakuitstoters in Nederland. Naar aanleiding van deze lijst is een onjuistheid in de berekening van de emissies van een beperkt aantal stalsystemen ontdekt. Correctie van deze onjuistheid heeft geen invloed van belang op de NOx/NO2 kaarten. De invloed op de fijnstof kaarten is erg beperkt en veel kleiner dan de onzekerheden in de kaarten en de jaarlijkse variaties. De kaarten worden daarom niet vervangen. Voor NH3 zijn de verschillen groter en daarom zijn deze kaarten op 29 december 2022 vervangen.

 


Bron: RIVM, 2022