Het RIVM maakt jaarlijks kaarten met grootschalige concentraties en deposities in Nederland voor het achterliggend jaar en voor een aantal toekomstige jaren. De data achter de concentratiekaarten voor de toekomstige jaren zijn hier te downloaden.

De gegevens zijn per stof en jaar opgenomen in een zip-file. Elke zip-file bevat tevens een "Readme-bestand" met een beschrijving van de data. Het betreft hier de prognoses uit de GCN Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (Grootschalige Concentratiekaarten Nederland)(Grootschalige Concentratiekaarten Nederland)-rapportage 2023. Voor de ronde 2024 zijn geen nieuwe ramingen beschikbaar. De kaarten uit de ronde 2023 zijn daarom nog steeds geldend. Ook nieuwe methoden en/of verdelingen zoals in de diagnosekaarten zijn toegepast zijn hierin niet verwerkt. Prognoses uit eerdere GCN-rapportages zijn niet hier maar wel op aanvraag bij RIVM beschikbaar. Ook indicatieve kaarten voor 2035 en 2040 zijn op aanvraag bij RIVM beschikbaar.

Concentratiekaartgegevens voor toekomstige jaren
 

Stof

2025

2030

Ammoniak (NH3)

nh3_2025

nh3_2030

Elementair koolstof (EC

ec_2025

ec_2030

Fijn stof (PM10)

pm10_2025

pm10_2030

Fijn stof (PM2.5)

pm25_2025

pm25_2030

Ozon (O3) 

o3_20251)

o3_20301)

Stikstofdioxide (NO2)

no2_2025

no2_2030

Stikstofoxiden (NOx)

nox_2025

nox_2030

Zwaveldioxide (SO2)

so2_2025

so2_2030

1) De kaarten van ozon zijn bedoeld voor het gebruik in lokale modellen. De ozonkaarten voor 2025-2030 zijn niet geschikt om een getrouw beeld te geven van de toekomstige luchtkwaliteit met betrekking tot ozon.
 

 


Bron: RIVM, 2023