In het kader van natuur- en milieubeleid maakt het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu jaarlijks kaarten met grootschalige concentraties en deposities in Nederland voor het achterliggend jaar en voor een aantal toekomstige jaren. De data achter de concentratiekaarten voor de toekomstige jaren zijn hier te downloaden.

De gegevens zijn per stof en jaar opgenomen in een zip-file. Elke zip-file bevat tevens een "Readme-bestand" met een beschrijving van de data. Het betreft hier de prognoses uit de GCNGrootschalige Concentratiekaarten Nederland-rapportage 2019. Prognoses uit eerdere GCN-rapportages zijn niet beschikbaar.

 

Concentratiekaartgegevens voor toekomstige jaren
 

Stof

2020

2025

2030

Ammoniak (NH3)

Zip, 423 kB

Zip, 423 kB

Zip, 422 kB

Elementair koolstof (ECEuropean Commission) 1)

Zip, 517 kB

Zip, 510 kB

Zip, 502 kB

Fijn stof (PM10)

Zip, 469 kB

Zip, 472 kB

Zip, 466 kB

Fijn stof (PM2.5)

Zip, 476 kB

Zip, 500 kB

Zip, 496 kB

Ozon (O3) 2)

Zip, 483 kB

Zip, 482 kB

Zip, 479 kB

Stikstofdioxide (NO2)

Zip, 509 kB

Zip, 518 kB

Zip, 525 kB

Stikstofoxiden (NOx)

Zip, 510 kB

Zip, 515 kB

Zip, 521 kB

Zwaveldioxide (SO2)

Zip, 382 kB

Zip, 384 kB

Zip, 388 kB

1) De kaarten voor EC zijn indicatief. Ze kunnen het best worden gebruikt in relatieve zin, voor het vergelijken van de effecten van maatregelen. Aan de absolute waarde van de concentraties moet vooralsnog minder waarde worden gehecht.
2) De kaarten van ozon zijn bedoeld voor het gebruik in lokale modellen, zoals het CARCalculation of Air Pollution from Road traffic-model, voor het berekenen van NO2-concentraties uit NOx-concentraties. De ozonkaarten voor 2020-2030 zijn niet geschikt om een getrouw beeld te geven van de toekomstige luchtkwaliteit met betrekking tot ozon.

Bron: RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2019