In het kader van natuur- en milieubeleid maakt het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu jaarlijks kaarten met grootschalige concentraties en deposities in Nederland voor het achterliggend jaar en voor een aantal toekomstige jaren. De data achter de depositiekaarten voor de toekomstige jaren zijn hier te downloaden.

De gegevens zijn per stof en jaar opgenomen in een zip-file. Elke zip-file bevat tevens een "Readme-bestand" met een beschrijving van de data. Het betreft hier de prognoses uit de GCNGrootschalige Concentratiekaarten Nederland-rapportage 2020. Prognoses uit eerdere GCN-rapportages zijn hier niet beschikbaar.
 

Depositiekaartgegevens voor toekomstige jaren

 

Stof

2020

2025

2030

Totaal stikstof (N)

Zip, 403 kB

Zip, 402 kB

Zip, 403 kB

Potentieel zuur (eq)

Zip, 446 kB

Zip, 446 kB

Zip, 448 kB

Gereduceerd stikstof (NHx)

Zip, 419 kB

Zip, 421 kB

Zip, 422 kB

Geoxideerd stikstof (NOy)

Zip, 386 kB

Zip, 383 kB

Zip, 377 kB

Bron: RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2020