In het kader van natuur- en milieubeleid maakt het RIVM jaarlijks kaarten met grootschalige concentraties en deposities in Nederland voor het achterliggend jaar en voor een aantal toekomstige jaren. De data achter de depositiekaarten voor de toekomstige jaren zijn hier te downloaden.

De gegevens zijn per stof en jaar opgenomen in een zip-file. Elke zip-file bevat tevens een "Readme-bestand" met een beschrijving van de data. Het betreft hier de prognoses uit de GCN Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (Grootschalige Concentratiekaarten Nederland)-rapportage 2022. Prognoses uit eerdere GCN-rapportages zijn hier niet beschikbaar.
 

Depositiekaartgegevens voor toekomstige jaren

 

Stof

20251)

20301)

Totaal stikstof (N)

ntot_2025 

ntot_2030 

Potentieel zuur (eq)

potz_2025 

potz_2030 

Gereduceerd stikstof (NHx)

depo_nhx_2025 

depo_nhx_2030 

Geoxideerd stikstof (NOy)

depo_noy_2025 

depo_noy_2030 


1) Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het RIVM in 2022 een lijst samengesteld met de 100 grootste ammoniakuitstoters in Nederland. Naar aanleiding van deze lijst is een onjuistheid in de berekening van de emissies van een beperkt aantal stalsystemen ontdekt. Dit heeft invloed op de depositiekaarten voor stikstof en potentieel zuur. Deze kaarten zijn daarom vervangen.

 

 

Bron: RIVM, 2022