Vaccinatie corona

Vaccinatie is een eigen keuze. Er zitten altijd risico’s aan vaccineren, hoe klein ook. Maar er zitten ook risico’s aan niet vaccineren. Het maken van geïnformeerde keuzes kan bijdragen aan het draagvlak voor vaccinatie op de langere termijn. Er zijn drie elementen van belang om burgers te ondersteunen bij hun keuze om zich wel of niet te laten vaccineren: informeren, kiezen, en faciliteren.

Informeren

 • Geef informatie over de vaccins op een begrijpelijke, transparante manier.  
 • De informatie moet consistent zijn, herhaaldelijk worden geüpdatet en uitgedragen worden door bronnen die het vertrouwen hebben van de burgers. De informatie bevat:
  • De voor- en nadelen en risico’s van de keuze om wel te vaccineren;
  • De voor- en nadelen en risico’s van de keuze om niet te vaccineren;
  • De effectiviteit van vaccins om (ernstige) gezondheidsklachten door COVID-19 te verminderen.

Kiezen

Stel mensen in staat om die informatie te overdenken: wat betekent de keuze voor mijzelf en voor mijn omgeving? En geef mensen ook ruim de tijd hiervoor, begin dus vroegtijdig met communicatie gericht op doelgroepen die nog niet direct aan de beurt zijn. Vaccinatie maakt de kans op ernstige gevolgen van COVID-19 zeer klein, wat een groter voordeel is voor kwetsbaren dan voor jonge gezonde mensen. Deze laatste groep heeft toch al niet vaak te maken met ernstige gevolgen. Daarnaast helpen vaccinaties het collectief: als zo veel mogelijk mensen gevaccineerd zijn, dan is de kans op besmetting veel kleiner. Het virus krijgt daardoor minder kans om opnieuw op te laaien en de kans is veel kleiner dat er nieuwe varianten ontstaan. Daardoor hebben we meer kans dat alle winkels en bedrijven in de toekomst opengaan en openblijven. Een beslistool kan hierbij helpen. 

Niet vaccineren Wel vaccineren
+ Geen kans op bijwerkingen - Kans op bijwerkingen die 1-3 dagen vervelend zijn
- Kans op COVID-19 en blijvende gezondheidsschade + Kans veel kleiner op ernstige klachten door COVID-19
- Coronamaatregelen blijven van kracht - Erg kleine kans op ernstige bijwerkingen
- Kans dat de komende jaren lockdowns nodig zijn + Kans dat maatschappij open kan blijven

Faciliteren

Wanneer mensen besloten hebben zich te laten vaccineren, is het belangrijk om het vaccineren zo gemakkelijk mogelijk te maken.

 • De uitnodiging moet voor iedereen goed te begrijpen zijn;
 • De locatie waar gevaccineerd wordt, moet goed bereikbaar zijn;
 • Een afspraak maken is gemakkelijk, kan op allerlei manieren en kan op veel momenten in de week.
 • Het sturen van een herinnering op de dag voorafgaand aan de vaccinatie met informatie over locatie en bereikbaarheid helpt de daadwerkelijke opkomst, evt. ook nog in de ochtend op de vaccinatiedag zelf.