Hoe is het onderzoek uitgevoerd?

Om beter inzicht te krijgen in de invloed van de corona gedragsmaatregelen op het dagelijks leven en welzijn van Nederlandse burgers en de mate waarin het ze lukt om de gedragsregels op te volgen is het RIVM samen met 25 GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en half april een vragenlijstonderzoek gestart. Dit onderzoek vindt iedere drie weken plaats. Van 17 april tot en met 24 april 2020 is de eerste studie uitgevoerd. Van 7 mei tot en met 12 mei is de 2e meting uitgevoerd. De 3e meting was van 26 mei tot en met 1 juni . Om de vragenlijst kort te houden, is de set aan vragen opgeknipt in drie onderdelen en verdeeld over de deelnemers. 

Dit onderzoek is tot stand gekomen met inhoudelijk advies van de Wetenschappelijke Adviesraad van de Corona Gedragsunit van het RIVM en is gefinancierd door  de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek)) en de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie  (ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie)). Naast dit onderzoek voert de Gedragsunit van het RIVM aanvullend onderzoek uit, o.a. rapid literatuurreviews, verdiepende interviews en social media scans. Dit levert meer inzicht in achterliggende verklaringen, in onderbelichte thema’s en geeft beter zicht op bevolkingsgroepen die niet of in mindere mate meedoen aan het vragenlijstonderzoek. 

Deelnemers van het onderzoek

Aan de derde ronde van dit onderzoek hebben in totaal 63.998 mensen meegedaan van 16 jaar en ouder. De samenstelling van de deelnemersgroep is vergelijkbaar met die uit de eerste en tweede ronde.

Ten opzichte van de bevolking in Nederland zijn er onder de deelnemers meer vrouwen (62%) en minder mensen onder de 25 jaar (2%). Er deden relatief weinig mensen mee die niet geboren zijn in Nederland (4%). Mensen met een hoog opleidingsniveau zijn oververtegenwoordigd (59%). Van de deelnemers woont 19% alleen en heeft 30% thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar.  Er zijn 5.077 deelnemers die zelf besmet zijn (geweest) of iemand in hun gezin of huishouden.

De trends die over de drie studies heen gepresenteerd worden zijn gebaseerd op deelnemers die aan alle drie meetrondes hebben meegedaan. Dat zijn 47.476 respondenten. De resultaten die over meetronde 3 gepresenteerd worden, en dus gebaseerd zijn op alle 64.000 respondenten die in deze ronde meededen, kunnen daarom afwijken van de cijfers die in de trends gepresenteerd worden.   

De resultaten zijn niet zomaar te vertalen naar de totale bevolking van Nederland. Ze geven wel een indicatie.