Het RIVM ontwikkelt een digitale tool waarin  geluidgegevens worden verzameld: de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG). De aanleiding is de Omgevingswet die op  1 januari 2023 in gaat. Die bevat nieuwe regels om te voorkomen dat er te veel geluid gemaakt wordt.

Het bevoegd gezag controleert daarom hoeveel geluid wegverkeer, spoor en industrie maken. Ook is er in de regels meer aandacht voor het optellen van verschillende soorten geluid. Om te onderzoeken of een ruimtelijk project wel in de leefomgeving past, wordt vaak akoestisch onderzoek gedaan. Hiervoor zijn gegevens over de geluidbronnen in de omgeving nodig.

Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen moeten deze geluidgegevens aanleveren aan de CVGG.

Ga naar de cvgg.nl voor meer informatie over dit project.